Fer que el nostre missatge aparegui als mitjans de comunicació i, per tant, aconseguir que es difongui el màxim possible és una tasca complexa. Les empreses i institucions més grans disposen d’un departament especialitzat en aquesta matèria, que s’encarrega de gestionar la relació amb la premsa.

Però si en el vostre cas disposar d’un gabinet de comunicació no és viable, us oferim la possibilitat de convertir-nos, quan ens necessiteu, en els vostres assessors i consultors en matèria de comunicació i relació amb els mitjans.

  • Assessoria i consultoria campanyes de premsa
  • Gabinet de premsa
  • Campanyes de Premsa offline i online
  • Planificació, estratègia i gestió Campanya de Premsa (publicity)
  • Redacció de materials: notes de premsa i newsletter 2.0, dossier de premsa, textos web ...
  • Rodes i presentacions a premsa
  • Atenció a la premsa: actes, festivals, estrenes...
  • Acreditacions de premsa: gestió i logística (festivals, presentacions, esdeveniments...)
  • Clipping de premsa
  • Memòria de comunicació i avaluació de resultats