Publicitat… en moviment!

Fa uns dies us parlàvem de la publicitat exterior, i de la seva utilitat per arribar a una gran quantitat de persones en un sector geogràfic concret amb una inversió baixa.  Aquesta publicitat, però, no només la trobem als panells publicitaris o a les marquesines. També existeix el que anomenem publicitat en moviment; aquella que s’adhereix als mitjans de transport.

sportina

A la publicitat en moviment sumem als beneficis de la publicitat exterior el fet que podem cobrir més d’una localització amb el mateix anunci; tot el recorregut del mitjà de transport rebrà l’impacte publicitari sense que calgui omplir-lo de panells o banderoles. A més, les persones que fan servir el mitjà de transport també es convertiran en receptors de l’impacte.

tiernitos

Podem trobar aquest tipus de publicitat en cotxes o camions, però el mitjà que genera més impactes és l’autobús públic, ja que té un recorregut fixe i en constant repetició. Això garanteix que la zona per la qual passa l’autobús està coberta durant una gran quantitat d’hores, diàriament.

limpieza

Això sí, no hem d’oblidar la originalitat. Per cridar l’atenció dels vianants cal seguir estratègies que ens ajudin a destacar el nostre anunci dins del panorama urbà: colors, efectes òptics, missatges impactants, etc., com els dels exemples que podeu veure en aquest post. I tot plegat, deixant clar quina és la marca que volem promocionar, és clar (quants anuncis ens han cridat l’atenció però no en recordem la marca!).

national_geographic

La publicitat en moviment, com veiem, és una bona manera de reforçar la nostra marca i fer que quedi en la memòria dels ciutadans, la qual cosa ens ajudarà a destacar entre de la competència, en el context d’un mercat cada cop més diversificat.

smint